Impactul coronavirus în agențiile de turism. Opinie PSBH – Popescu, Nicolau & Asociații SCA

În contextul creșterii impactului coronavirus asupra industriei de turism mi-am propus ca aici pe Turism Market să îți aduc informații și soluții care să facă diferența în activitatea ta.

Astfel, am stat de vorbă cu Marian Popescu, Managing Partner al societății de avocați “PSBH – Popescu, Nicolau & Asociații SCA despre impactul coronavirus asupra agențiilor de turism și l-am rugat să îmi spună părerea lui despre subiect.

Îl cunosc pe Marian de ani de zile și de-a lungul timpului am colaborat cu el, cu colegul său Andrei Nicolau și cu echipa lor cu mai multe ocazii. De fiecare dată am avut parte de atenție totală din partea echipei lor și de soluții găsite punctual în urma analizei complete a fiecărei situații în parte.

M-am bucurat de deschiderea lui Marian asupra subiectului propus de această dată iar în articolul de mai jos găsești opinia sa avizată despre impactul coronavirus asupra industriei de turism și mai ales a agențiilor de turism.

Mesajul său este format din mai multe puncte de discuție pe care le enumăr mai jos, apoi găsești materialul complet.

I. Impactul pandemiei Covid – 19 asupra agențiilor de turism

II. Soluții pentru echilibrarea financiară a agențiilor de turism prin raportare la ordonanțele de urgentă emise

 • Aspecte introductive – Certificatul de Situație de Urgență
 • Finanțări posibile pentru agențiile de turism
 • Măsuri fiscale adoptate prin OUG nr.29/2020 care sunt de interes pentru agențiile de turism
 • Măsuri adoptate în vederea sprijinirii Întreprinderilor Mici și Mijlocii de care ar putea beneficia și agențiile de turism pe durata stării de urgență
 • Șomaj tehnic angajați

III. Posibile situații litigioase cauzate de executarea neconformă a contractelor încheiate cu călătorii.

I. Impactul pandemiei Covid – 19 asupra agențiilor de turism

În data de 16 martie 2020, Președintele României a decretat starea de urgență pe teritoriul țării, împrejurare ce a atras o serie de modificări atât pe plan economic, cât și legislativ, ambele cu impact major pe piața turismului intern și extern.

Contextul prezentei opinii este creat de colapsul în care au intrat agențiile de turism, acestea făcând parte dintr-o zonă economică extrem de afectată de consecințele pandemiei COVID – 19.

Deși situația prezentă este una nefericită pentru toate părțile implicate într-un contract de turism, atât reglementările anterioare, cât și cele actuale – emise în condițiile stării de urgență, permit echilibrarea contractelor în derulare, și, mai ales, a situației financiare precare generate de restricționarea circulației și, implicit, a călătoriilor.

În susținerea activității economice desfășurate de agențiile de turism vin pe de o parte prevederile Ordonanței nr. 2/2018 privind pachetele de servicii de călătorie și serviciile de călătorie asociate, precum și pentru modificarea unor acte normative, care, oferă părților contractante posibilitatea ca, în situația în care, agenția de turism se află în imposibilitatea de a remedia neexecutarea contractului astfel cum a fost agreat, acestea să beneficieze de servicii alternative corespunzătoare pentru continuarea derulării pachetului, pe cât posibil echivalente sau de mai bună calitate decât cele specificate în contract.

De asemenea, conform actului normativ menționat, călătorii nu vor putea refuza serviciile alternative decât în cazul în care serviciile alternative nu sunt comparabile cu cele anterior agreate sau dacă nu au primit o reducere adecvată a prețului.

În plan practic, agențiile de turism pot oferi soluții alternative, precum: oferirea unor pachete turistice, în alte perioade, dar către aceleași destinații, cazare similară, ore de zbor favorabile etc., vouchere în vederea achiziționării de noi pachete turistice lăsate la alegerea călătorului, reduceri de preț acolo unde se justifică etc.

Totodată, soluțiile alternative sunt variante echitabile pentru toate părțile implicate în contract, fiind de dorit întotdeauna executarea contractului decât încetarea acestuia, în caz contrar, fiind pusă sub semnul îndoielii voința părților la încheierea actului.

Deși în perioada curentă există opinii contrare în rândul turiștilor, aceștia solicitând rambursarea sumelor achitate pentru vacanțele programate în viitorul apropiat și instabil, din punct de vedere turistic, sugestia noastră este în sensul de a se proceda la adaptarea pachetelor turistice la nevoile călătorilor raportate la posibilitatea efectivă de a călători, astfel încât să fie menținut un echilibru contractual.

În caz contrar, fiecare persoană care refuză să adopte o atitudine de bună – credință, va participa la un blocaj economic, nu doar al agențiilor de turism, ci al întregului stat, având în vedere lanțul ce compune economia Statului Român.

Astfel, făcând un simplu exercițiu de imaginație, avem scenariul în care, vom observa cum solicitările de rambursare a banilor plătiți: i) – pun în imposibilitate agenția de turism să răspundă pozitiv, întrucât sumele au fost deja avansate către unități de cazare, companii de zbor etc., ii) – agenția răspunde totuși pozitiv – intră într-un blocaj financiar – agenția de turism nu mai oferă servicii, nu contribuie la bugetul de stat, nu oferă locuri de muncă.

Pe de altă parte, scenariul soluției alternative oferă satisfacție oricărei părți interesate de pachetul turistic și de poziția în piață și în buget, a agenției de turism, astfel: turiștii vor ajunge la destinația dorită, atunci când vor fi în siguranță, agenția de turism își menține activitatea, atingând în continuare scopul economic scontat.

Adițional principiului adaptării contractelor, în sprijinul agențiilor de turism vin și Ordonanțele de Urgență adoptate de Guvern în perioada curentă, existând dispoziții legale aplicabile ce pot reduce semnificativ costurile companiilor, cât și susține financiar activitatea prin linii de credit, amânări la plată etc.

II. Soluții pentru echilibrarea financiară a agențiilor de turism

prin raportare la ordonanțele de urgentă emise

Aspecte introductive – Certificatul de Situație de Urgență

În contextul pandemiei SARS-CoV-2 prin Ordinul Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri publicat în M.O. nr. 248/25.03.2020 se acordă Certificate de Situație de Urgentă operatorilor economici a căror activitate este afectată.

Astfel, certificatele de Situație de Urgență au ca scop susținerea operatorilor economici în relațiile cu instituțiile publice pentru obținerea, în condițiile legii, de facilități/ măsuri de sprijin ori în relațiile comerciale, ca urmare a impactului economic, financiar și social asupra activității acestora.

Certificatul de Situație de Urgență se emite în următoarele situații:

 • Societatea și-a întrerupt total sau parțial activitatea, ca urmare a deciziilor emise de autoritățile publice competente, potrivit legii, în perioada stării de urgență decretate (certificat tip albastru);
 • Societatea și-a diminuat încasările în luna martie 2020 cu un procent de minimum 25% față de media încasărilor din perioada ianuarie-februarie 2020 (certificat tip galben).

Cererea de eliberare se va formula prin platforma prevenire.gov.ro și se vor încărca datele de identificare ale operatorului economic, precum declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal prin care acesta atestă că toate informațiile și documentele care stau la baza cererii pentru obținerea certificatului sunt conforme cu realitatea și respectă legislația în vigoare.

Toate documentele încărcate prin platforma http://prevenire.gov.ro/ vor fi semnate electronic de către reprezentantul legal al operatorului economic.

Informații suplimentare și procedura detaliată sunt disponibile accesând acest link.

Finanțări posibile pentru agențiile de turism

Agențiile de turism vor putea beneficia de facilități de natură financiară, precum garanții de stat și subvenții de dobândă pentru investiții și împrumuturi/linii de credit pentru capitalul de lucru, după cum urmează:

 • Pentru unul sau mai multe credite pentru investiții, garanția este de până la 80% din valoarea finanțării, în limita a 10.000.000 lei/beneficiar;
 • Pentru unul sau mai multe credite pentru capital de lucru, garanția este de până la 80% din valoarea finanțării, în limita a 5.000.000 lei/beneficiar și nu poate depăși media cheltuielilor aferente capitalului de lucru din ultimii 2 ani fiscali;

SAU

 • Pentru microîntreprinderi, garanția pentru finanțarea capitalului de lucru este de până la 90% din valoarea finanțărilor, în limita a 500.000 lei/beneficiar și nu poate depăși media cheltuielilor aferente capitalului din ultimii 2 ani fiscali;
  Pentru întreprinderi mici, garanția pentru finanțarea capitalului de lucru este de până la 90% din valoarea finanțărilor, în limita a 1.000.000 lei/beneficiar și nu poate depăși media cheltuielilor aferente capitalului din ultimii 2 ani fiscali;
 • Pentru IMM-urile care nu au depus situații financiare la data solicitării creditului garantat pentru capitalul de lucru, valoarea maximă a finanțării va fi calculată ca dublul mediei cheltuielilor aferente capitalului de lucru din balanțele lunare;
 • În cazul creditelor pentru investiții, durata maximă a finanțărilor este de 120 de luni;
 • În cazul creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru, durata maximă a finanțărilor este de 36 de luni, având posibilitate de prelungire cu maximum 36 de luni;
 • Dobânda este 0 pentru beneficiar, fiind subvenționată de către Ministerul Finanțelor;
 • Perioada subvenționării poate dura până la data de 31 martie 2021;
 • Garanțiile sunt acordate prin programul IMM INVEST ROMANIA, implementat de Ministerul Finanțelor Publice în colaborare cu Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii.

Informații suplimentare și procedura detaliată sunt disponibile accesând acest link.

O altă facilitate de care pot beneficia agențiile de turism constă în suspendarea obligației de plată a ratelor rezultând din creditele acordate de către instituțiile de credit și instituțiile financiare nebancare.

 • Perioada pentru care se poate solicita această facilitate este cuprinsă între o lună și 9 luni, dar nu mai mult de 31.12.2020;
 • Pentru acordarea facilității, este necesară deținerea Certificatul de Situații de Urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, iar la data solicitării, debitorul să nu se afle în insolvență;
 • Solicitarea se transmite cel mai târziu până la 45 de zile calculate de la data intrării în vigoare a O.U.G. nr. 37/2020, respectiv 30.03.2020;
 • Solicitarea poate fi formulată în scris sau verbal.

Informații suplimentare și procedura detaliată sunt disponibile accesând acest link.

Măsuri fiscale adoptate prin OUG nr.29/2020 care sunt de interes pentru agențiile de turism

Dintre măsurile fiscale adoptate prin O.U.G. nr. 29/2020 care sunt de interes pentru agențiile de turism menționăm:

 • Nu sunt considerate obligații fiscale restante obligațiile fiscale scadente începând cu 21.03.2020 și neachitate până la expirarea unui termen de 30 de zile de la data la care va înceta starea de urgență.
 • Nu se calculează și nu se datorează dobânzi și penalități de întârziere pentru obligațiile fiscale scadente începând cu 21.03.2020 și neachitate până la expirarea unui termen de 30 de zile de la data la care va înceta starea de urgență.
 • Nu încep sau se suspendă măsurile de executare silită prin poprire a creanțelor bugetare pe durata stării de urgență și 30 de zile după încetarea acesteia, cu excepția celor stabilite prin hotărâri judecătorești pronunțate în materie penală.

Măsuri adoptate în vederea sprijinirii Întreprinderilor Mici și Mijlocii de care ar putea beneficia și agențiile de turism pe durata stării de urgență

Din rândul măsurilor adoptate în vederea sprijinirii Întreprinderilor Mici și Mijlocii de care ar putea beneficia și agențiile de turism pe durata stării de urgență, dacă dețin certificatul de situație de urgență care se acordă de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în anumite condiții, menționăm:

 • Amânarea la plată pentru serviciile de utilități – electricitate, gaze naturale, apă, servicii telefonice și de internet.
 • Amânarea la plată a chiriei pentru imobilul cu destinație de sediu social și de sedii secundare.
 • În contractele în derulare, altele decât cele prevăzute la punctele 1 și 2, nu poate fi invocată forța majoră împotriva acestora, decât după încercarea, dovedită cu înscrisuri comunicate între părți prin orice mijloc, de renegociere a contractului, pentru adaptarea clauzelor acestora cu luarea în considerare a condițiilor excepționale generate de starea de urgență.
 • Se instituie o prezumție de caz de forță majoră a împrejurării imprevizibile, absolut invincibile și inevitabile care rezultă dintr-o acțiune a autorităților în aplicarea măsurilor impuse de prevenirea și combaterea pandemiei determinate de infecția cu coronavirusul COVID-19, ce a afectat activitatea agențiilor de turism, afectare atestată prin certificatul de situație de urgență.

Șomaj tehnic angajați

Agențiile de turism fac parte, cu siguranță, din categoria angajatorilor a căror activitate a fost grav afectată de pandemia COVID-19. Au fost impuse restricții de circulație la nivelul tuturor statelor afectate, au fost închise hoteluri și restaurante, toate acestea cu impact direct asupra activităților desfășurate de agențiile de turism.

O soluție care să protejeze atât interesele angajatorilor – agenții de turism, cât și pe cele ale salariaților este șomajul tehnic, având următoarele caracteristici esențiale:

 • În perioada șomajului tehnic contractul individual de muncă nu încetează, el este suspendat;
 • Salariații rămân la dispoziția angajatorului: de îndată industria turismului se va redresa, agențiile de turism pot hotărî oricând reluarea activității, cu aceiași salariați;
 • Statul suportă costurile cu șomajul tehnic, oferind angajatorilor 75% din salariul de bază al fiecărui salariat afectat, dar nu mai mult de 75% din salariul mediul brut pe țară;
 • Angajatorii nu sunt obligați să suporte diferența, în cazul angajaților cu salarii mai mari decât cel mediu brut;
 • Procedura pentru obținerea indemnizațiilor din partea statului este una foarte simplă: documentele (cerere, declarație pe propria răspundere și lista salariaților) se depun prin e-mail, iar banii se încasează în maximum 15 zile;
 • Nu este necesar certificatul pentru situație de urgență.

Informații suplimentare și procedura detaliată sunt disponibile accesând acest link.

III. Soluționarea eventualelor litigii 

Observând categoria de turiști/furnizori ai agențiilor de turism care solicită vehement rambursarea contravalorii serviciilor de turism, invocând forța majoră, agențiile de turism se pot aștepta la exercitarea unor acțiuni în justiție, acestea nefiind însă un factor decisiv la momentul actual.

Deși persoanele nemulțumite de procedura adaptării contractelor au la dispoziție un astfel de demers legal, ele pot beneficia de acest drept în mod efectiv doar după ieșirea României din starea de urgență, având în vedere dispozițiile primei ordonanțe militare prin care activitatea justiției a fost limitată la procesele urgente.

Esențial sub acest aspect este faptul că, o cerere de chemare în judecată având ca obiect recuperarea unei sume de bani nu se încadrează în categoria proceselor urgente, în acest moment având prioritate principiul protecției sociale și a sănătății tuturor posibililor participanți la un proces de judecată.

Pe de altă parte, astfel cum normele de drept comun în materia turismului prevăd, atât agențiile de turism organizatoare, cât și cele intermediare, se pot întoarce, în mod legal, împotriva furnizorilor de servicii turistice, pentru recuperarea sumelor pierdute, în cazul în care litigiile demarate de turiști se vor finaliza cu succesul celor din urmă.

Reamintim însă că, tot acest proces de reechilibrare financiară prin intermediul justiției poate fi accesat efectiv doar după ce România va reveni la activitatea normală, până la acel moment, fiind de luat în calcul alternativele fiscale menționate mai sus.

Prin urmare, nu putem vorbi nici de o posibilă stare de insolvență a companiilor de turism, întrucât aceasta presupune, în primul rând, existența unor creanțe ale turiștilor/furnizorilor care să îndeplinească cele trei caracteristici prevăzute de lege, respectiv să fie: certă, lichidă și exigibilă.

Or, în contextul actual, obligativitatea restituirii acestei sume într-un anume termen (exigibilitate) poate fi stabilită în mod cert și într-un cuantum determinat (lichiditate) doar printr-o hotărâre judecătorească definitivă, parcursul unui astfel de proces fiind de minim un an în fața instanțelor de judecată.

Având în vedere, astfel, perioada îndelungată de timp în care o agenție poate fi obligată la rambursarea sumelor achitate de călători, dreptul operatorului economic de a solicita la rândul său restituirea sumelor pierdute, facilitățile fiscale puse la dispoziție de Statul Român, precum și, cel mai important, posibilitatea soluțiilor alternative oferite călătorilor, considerăm că această categorie puternic afectată în prezent de consecințele răspândirii conoravirusului SARS – COV 2, are posibilitatea redresării financiare încă din prezent, precum și ulterior finalizării acestei etape dificile.


Acestea fiind spuse sper ca informațiile de mai sus să îți fie utile în perioada următoare iar în măsura în care vei avea nevoie de un avocat recomand cu încredere echipa PSBH. Scrie-le pe adresa de email office@psbh.ro și îți vor răspunde în cel mai scurt timp.

Despre PSBH – Popescu, Nicolau & Asociații SCA”

PSBH este societatea de avocați ce pune la dispoziția clienților săi soluții juridice inedite și eficiente de peste 10 ani, având capacitatea și experiența de a acorda servicii juridice în multiple domenii de drept, dispunând de o echipă pluridisciplinară formată din avocați și consultanți.

PSBH oferă asistență, reprezentare și consultanță juridică în multiple arii de practică, printre clienții săi numărându-se agenții de turism și touroperatori de top, ce activează atât în zona turismului de afaceri, cât și a celui de vacanță, precum și multiple societăți de oferă servicii în acest domeniu (horeca, unități de cazare etc.)

Pentru aceștia PSBH oferă consultanță atât în ceea ce privește operațiunile de zi cu zi, cât și în cele mai complexe provocări litigioase.

Credit foto: Branimir Balogovic -Unsplash.com

Tags : agentie de turismCarmina Nitescucompanii de turismCoronavirus
Carmina Nitescu

The author Carmina Nitescu

Fac consultanță de business, marketing, comunicare și social media pentru companiile de turism, sunt trainer, coach și organizator de evenimente tematice.

Tel: 004 0745 310 811 | Email: carmina@turismmarket.com

Leave a Response